top of page
Rasmus Boström.jpeg
Rasmus Boström
  • Hemsida
  • Instagram
  • Film
Jakten är hans liv
Man kan utan överdrift säga att Rasmus Boström personifierar den svenska jakten på rovvilt. Hans enorma erfarenhet av björnjakt är ett exempel, hans svårstoppade lust att jaga räv med drivande hundar och grythundar är ett annat. Det är inte många av landets jägare som missat chansen att se någon av alla de filmer där Rasmus bjuder på både spänning och kunskap.
Han jagar i stora sammanhang, går med hundar när många jägare är samlade. Men han jagar också i det lilla, ensam i skogen med hundarna eller med bara några få lika rutinerade kamrater. Ibland jagar han framför en kamera, med en dubbel tanke. Han vill förmedla envisheten, spänningen och upplevelsen, men målet är också att utbilda, att förklara och lära ut. Men oftast är hans jakt alldeles egen, Rasmus jagar för att det är hans liv.
bottom of page