top of page
Jennie2.jpeg
Jennie Karlsson
  • Hemsida
  • Instagram
Vi tillhör alla samma jaktlag
Det var känslan av gemenskap som på allvar fick Jennie Karlsson att intressera sig för jakt. Idag, långt senare och med en hel del jaktlig rutin i bagaget, är känslan fortfarande densamma. Men den goda gemenskapen vacklar, menar hon. Med tydlig röst vill Jennie sprida budskapet om allas lika värde. Det handlar om jämställdhet, också inom jakten.

Läs mer om Jennie

bottom of page