top of page
Image by Erik Karits

Vi bygger värdefull jakt

Drömjakt, så mycket mer än en mässa

Ett omtyckt och välbesökt event
Allt är samma – men inget är sig likt.

 

Förutom en unik mötesplats och mässa kommer Drömjakt fungera som värdefull jaktvärld året runt. Med event, utbildningar, inspiration och föreläsningar välkomnar vi alla som älskar jakt. Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån eller vilken erfarenhet du har.

Drömjakt är unikt och nytt. Några av Sveriges bästa jägare och förebilder bildar tillsammans med den erfarna och jaktintresserade eventskaparen Besterman Drömjakt.

 

Tillsammans ska vi bygga gemenskap runt jakten för alla. Kraft att påverka och utveckla varandra och dig. Lust att vara med, lust att förändra.

 

Tillsammans kommer vi skapa en jakt alla vill och kan vara med på. Tillsammans kommer vi bygga gemenskap, lust och kraft och skapa värdefull jakt. För alla.

Gemenskap

– med respekt och mod

 

Vår idé är att alla ska få vara med.

Oavsett vem du är. För att skapa det krävs öppenhet,

nyfikenhet och en hel del mod. Det kommer synas i våra event, det kommer märkas i våra utbildningar och det kommer kännas i våra förebilders engagemang. Vi tänker kämpa för att alla ska få plats runt lägerelden och i gemenskapen. Så länge du älskar jakt.

AdobeStock_91635102.jpeg
Image by Hanna Morris

Lust

– med trygghet och inspiration

 
Vår idé är att mångfalden i Drömjakts förebilder ska skapa trygghet. Både för den som precis börjat jaga och den erfarna mästerjägaren. Alla ska hitta någon eller något. En utbildning, en föreläsning eller en förändring som behövs. En utmaning, en tävling, en guide eller varför inte en jakt med människor som inspirerar.

Kraft

– med kunskap och kompetens

 
Värdefull jakt är inte bara en lyckad dag utomhus. Det är också vad jakten gör för livet, människorna, skogarna och hela ekosystemet. Här har vi en samlad kunskap och kraft att skapa förändring, påverka, utbilda och utveckla.
AdobeStock_205310254.jpeg
bottom of page